Zelená Techmania

Zelená Techmania je dlouhodobý projekt s cílem prezentovat environmentální problematiku ve městech.

Zásadními tématy současnosti jsou udržitelnost, klimatické podmínky měst a hospodaření s vodu. Cílem této venkovní expozice je zlepšit mikroklima v okolí Techmania Science Center a vytvořit zelené oázy v jinak průmyslovém prostředí, představit návštěvníkům možnosti hospodaření s dešťovou vodou, zadržování vody v krajině, zachování biodiverzity a další enviromentální témata. V naší venkovní expozici nalezne návštěvník kromě poučení i prostor pro oddech v přírodě.