Sféry země

Za pomoci technologie Science On a Sphere se žáci seznámí s přírodními sférami planety Země – litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou a biosférou.

Program je veden formou prezentace a aktivit, které v žácích podnítí větší zájem o probírané téma. Osvojí si tak poznatky o struktuře atmosféry, meteorologii, koloběhu vody či šířkových vegetačních pásech.

Typ: pro školy
Rezervace: 3 dny předem
1. kategorie: 3. - 4. třída ZŠ
2. kategorie: 5. - 9. třída ZŠ
Kapacita: 35 míst
Délka: 1 h. 15 min.
Jazyk: český

AKTUÁLNÍ PROGRAM

V jaký den a hodinu tento program probíhá naleznete zde.

Při rezervaci nelze překročit maximální kapacitu či změnit věkovou kategorii.