Zájezd

Informace pro autobusové zájezdy

  1. K vyložení pasažérů zastavte na ploše označené v mapě jako „VÝSTUP PASAŽERŮ“ .
  2.  Pro zaparkování autobusu přejeďte na místa k tomu určená.
  3.  Při průjezdu první závorou (směrem k parkovišti) si vyzvedněte parkovací lístek. S tímto lístkem můžete areál do 15 min. opustit zdarma.
  4.  Parkovné nad 15 min. uhradťe na recepci. Po uhrazení parkovného budete mít 15 min. na opuštění parkoviště směrem k ploše určené pro „NÁSTUP PASAŽERŮ“ .
  5.  Po naložení pasažerů na ploše označené v mapě jako „NÁSTUP PASAŽERŮ“ opusťte areál TSC.
  6.  Autobusy vyšší než 3,5 m a nebo delší než 15 m nemohou použít k výjezdu „ „OBRATIŠTĚ“ . Je nutno vyjet přes závoru do areálu Škoda dle modré šipky zakreslené v situačním plánu. Nástup pasažerů v tomto případě proběhne na místě „VÝSTUP PASAŽERŮ“ a poté musí autobus znovu vjet přes závoru k parkovišti autobusů a vyjet přes areál Škoda. Prosíme o nahlášení autobusu vyššího než 3,5 m na recepci, abychom zajistili otevření brány do areálu Škoda.

Děkujeme, že při pohybu v areálech Techmania a Škoda ( areál Škoda využívají jen autobusy vyšší než 3,5 m a nebo delší než 15 m) dodržujete postup uvedený v této legendě a neporušujete pravidla silničního provozu, která se na oba areály vztahují.

Cena parkovného pro autobusy je 150 Kč/den.

Parkování mimo otevírací dobu je v areálu TSC zakázáno. Další informace týkající se provozu parkovišť v areálu jsou uvedeny v Provozním řádu TSC. Ztráta parkovacího lístku bude zpoplatněna částkou 200,- Kč.