Domů > Archiv ukončených veřejných zakázek > 2015 > Červenec > Nákup licence k filmům do planetária

Nákup licence k filmům do planetária

Vyvěšeno 9.3.2016

Prehled_subdodavatelu_Nákup licence k filmům do planetária-Flight of Fancy

Prehled_subdodavatelu_Nákup licence k filmům do planetária-Musica

Prehled_subdodavatelu_Nákup licence k filmům do planetária-Polaris

Vyvěšeno 11.1.2016

Výše skutečně uhrazené ceny_nákup licence k filmům

Vyvěšeno 15.10.2015

písemna zprava zadavatele_filmy

Vyvěšeno 14.10.2015

smlouva_Nowatron_Elektroonik_část A

smlouva_Prvni_chranena_dilna_část B

smlouva_Prvni_chranena_dilna_čáíst C

smlouva_Nowatron_Elektroonik_část D

smlouva_Prvni_chranena_dilna_část E

Vyvěšeno 8.9.2015

rozhodnutí o výběru_Aoznámení o výběru_A

rozhodnutí o výběru_Boznámení o výběru_B

rozhodnutí o výběru_Coznámení o výběru_C

rozhodnutí o výběru_Doznámení o výběru_D

rozhodnutí o výběru_Eoznámení o výběru_E

Vyvěšeno 24.7.2015

Sdělení zadavatele – oprava chyb_nákup filmů

Příloha č. 4_Vzorová licenční smlouva_nákup filmů_opravená

Vyvěšeno 22.7.2015

Dodatečné informace

Zadávací dokumentace – upravená

Příloha č. 5 ČP

Vyvěšeno 20.7.2015

výzva_nákup licence-filmy

zadávací dokumentace_nákup licence-filmyn

příloha č. 1_nákup licence-filmy

Příloha č. 2A_Krycí listu nabídky_nákup filmů

Příloha č. 2B_Krycí listu nabídky_nákup filmů

Příloha č. 2C_Krycí listu nabídky_nákup filmů

Příloha č. 2D_Krycí listu nabídky_nákup filmů

Příloha č. 2E_Krycí listu nabídky_nákup filmů

Příloha č. 3A_Čestné prohlášení kvalifikace_nákup filmů

Příloha č. 3B_Čestné prohlášení kvalifikace_nákup filmů

Příloha č. 3C_Čestné prohlášení kvalifikace_nákup filmů

Příloha č. 3D_Čestné prohlášení kvalifikace_nákup filmů

Příloha č. 3E_Čestné prohlášení kvalifikace_nákup filmů

Příloha č. 4_Vzorová licenční smlouva_nákup filmů