Stravné – Zvědavci

Stravování má na starosti kvalifikovaný personál v souladu s platnými právními předpisy a vyhláškami. V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim. Stravování zahrnuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. V případě setrvání dítěte pouze do oběda je odpolední svačina připravená k vyzvednutí při odchodu.

Stravné je stanoveno na 90 Kč / den