Domů > Tiskové zprávy > 2021 > Duben > Bee Tower

Bee Tower

Včelí společenství skvěle ovládá znalost matematiky, astronomie i časoprostorové orientace.

Aneb Techmania Science Center rozjíždí nový popularizační projekt s vysoce inteligentní formou života!

 

Techmania a IT společnost Softech spojily své síly pro vybudování Bee Tower v areálu science centra. Společná popularizační aktivita přibližuje život včel pomocí moderních technologií. 

Obě instituce si ve společném projektu plní svůj vlastní cíl a zároveň našly průsečík v cíli společném – v ekologii.

IT společnost Softech díky projektu představí nové digitální technologie v organizované společnosti včel s jedinečným širokospektrým využitím. Jejich „ProBee monitoring system“ umožní podrobné sledování života v úlu i mimo něj. Získaná data mohou významně pomoci například včasné detekci nestandardního chování uvnitř úlu a odhalení nákazy mezi včelami.

„Instalace včelích úlů na Bee Tower bude pro softwarovou firmu již několikátou instalací ve městě Plzeň a okolí. Nicméně bude jedinečná v mnoha ohledech.  Unikátní je samotný výběr místa, včetně výstupů, které science centrum využije ve své programové nabídce pro širokou veřejnost“, říká Kateřina Chábová, manažer Techmania Science Center.

Techmania v rámci své sekce Humanity, zaměřující se na kvalitu života a lidství, přistoupila k monitoringu včelího společenství jako k popularizačnímu projektu, který bude veřejnosti přibližovat život jiného vysoce inteligentního společenství. Studium včelí inteligence je výzvou pro mnoho vědců současnosti.

Nicméně ve studiu chování a komunikace mezi včelami byl průkopníkem už rakouský vědec Karl von Frisch (1886 –1982) který zjistil, jak spolu včely komunikují a že si tancem předávají celou řadu informací. Za svůj objev ostatně dostal v roce 1973 Nobelovu cenu.

Včelí tanec využívá vysoce propracovaný symbolický jazyk, díky kterému je 1 včela schopná udat přesné souřadnice místa, kam mají ostatní včely letět za potravou. Kde je například rozkvetlý strom.

Všechny potřebné informace předá ve svém “včelím tanečku”.

Podle směru náklonu těla vůči slunci, ostatním v úlu demonstruje například směr, kudy musí letět. Podle počtu a délky zavrtění těla udá vzdálenost.

Včely jsou schopné udat přesné souřadnice místa, kam mají ostatní včely letět.

Jejich inteligenci a vysoce vyspělou formu komunikace demonstrují i další skvěle organizované činnosti spojené s jinými procesy uvnitř úlu.

Včelí společenství má svou přísnou hierarchii a každá včela má v komunitě svou přesnou roli.

Současná vědecká bádání dochází k závěrům, že včely mají své vlastní vědomí a ve spánku se jim zdají sny jako lidem. Každá včelka může mít svůj platonický obraz ideálního domova.

Proč došlo ke spojení badatelského projektu v rámci Techmania Humanity s IT společností Softech?

Vedle vlastních cílů by oba partneři rádi přispěly k osvětě o důležitosti včel a jejich nezastupitelné roli v ekologickém systému. Hlavní úloha včel na naší planetě spočívá v opylování miliónů květů kvetoucích stromů a rostlin. Více než 70 procent všech plodin a rostlin je opylováno právě včelami. Jsou tedy nezastupitelnými pomocníky ve vypěstování mnoha plodin, které člověk konzumuje.

 

Kontaktní osoba pro další dotazy:

Kateřina Chábová
Manažer pro VIP partnery
+ 420 737 247 595