Domů > Archiv ukončených veřejných zakázek > 2012 > Únor > Zpráva o průběhu zadávacího řízení Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zpráva o průběhu zadávacího řízení Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci