Domů > Archiv ukončených veřejných zakázek > 2008 > Červenec > Techmania science center – Restaurování regionálních průmyslových exponátů

Techmania science center – Restaurování regionálních průmyslových exponátů

Datum zahájení projektu: 01. 07. 2008

 

 

Název operačního programu: ROP NUTS II Jihozápad

Číslo výzvy: 03
Název výzvy: 3. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad Prioritní osa
Název prioritní osy: Rozvoj cestovního ruchu
Název oblasti podpory: Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu

Smyslem projektu je restaurovat movité kulturní památky, doplnit je interaktivním informačním panelem a doprovodným informačním systémem – mapa k lokalizování exponátů. Realizace projektu prokazatelně přispěje k posílení a rozšíření nabídky cestovního ruchu v jarních, podzimních a zimních měsících.

VÝSTUPY PROJEKTU

  • Restaurovaná lokomotiva S699
  • Restaurovaná elektrická lokomotiva Elo2
  • Restaurovaný parní jednoválcový stroj Škoda-Marx
  • Restaurovaný trolejbus 3 Tr3
  • Interaktivní informační panel
  • Doprovodný informační systém – mapa k lokalizování historických exponátůPŘÍNOS PROJEKTU
    Restaurované movité kulturní památky budou vystaveny v nové inovativní expozici doplněné interaktivním informačním panelem s doprovodným informačním systémem – mapa k lokalizování exponátů.Projekt zvýší kvalitu muzejní expozice, která bude prezentovat jedinečné movité kulturní památky, čímž přispěje ke zvýšení atraktivity regionu a rozšíření kulturní nabídky s celoročním provozem.