Domů > Tiskové zprávy > 2021 > Září > Techmania na rozcestí ke své budoucnost

Techmania na rozcestí ke své budoucnost

TECHMANIA NA ROZCESTÍ KE SVÉ BUDOUCNOSTI!

Léto jela na plno, na podzim ubírá plyn a nachází se na pomyslné stopce.
Stojí na křižovatce a čeká, co bude dál…

Oblíbené plzeňské science center Techmania má za sebou první týden omezeného provozu, kdy své návštěvníky z řad veřejnosti vítá pouze od čtvrtka do neděle. A to z důvodu úsporných opatření, která byla nastavena zejména kvůli dlouhodobému stavu podfinancovanosti a dopadům covid pandemie.
I přes aktuální situaci je ale pro školní a velké skupiny zajištěn po předchozím objednání provoz také v pondělí až středu. První škola, která využila nabídky objednat se mimo provozní dobu Techmanie byla Střední průmyslová a Vyšší odborná škola Chomutov.
Do plzeňského science centra zavítali v minulém týdnu také žáci Základní školy Inspíria s.r.o. ze Záluží u Plzně a studenti Gymnázia Děčín a Gymnázia a Střední odborné školy Klášterce nad Ohří

Nyní se instituce nachází na pomyslné stopce. Stojí na křižovatce a čeká, co bude dál.
Historicky jsou společnost ŠKODA a ZČU spojovány s Techmania Science Center. Oprávněně. Bez nich a podpory tehdejší politické reprezentace by jedinečná instituce popularizující vědu v Plzni nebyla. Region by tak neměl centrum pro zábavu a poučení, které ročně běžně navštíví cca 200 tis. osob. Nyní zakladatelé ŠKODA a ZČU stojí před novou výzvou – najít shodu nad dlouhodobým a udržitelným financováním Techmanie.
Nedohoda zakladatelů a části veřejné správy nad financováním Techmanie trvá více než dva roky. Část regionálních politiků zastává názor, že o financování Techmanie by se měli starat zakladatelé (zejména ŠKODOVKA, to je přeci silná společnost) a ne veřejná správa. Zakladatelé se zase domnívají, že si již svoje odpracovali a 10 let tento model fungoval. „Bohužel nedohoda nad financováním vede k omezování provozu a covid tomu také nepřispěl,“ říká Vlastimil Volák, ředitel Techmanie.
Podobně se na to dívá republiková úroveň. Ministerstvo školství zastává názor, že poskytlo prvotní investici 650 mil. Kč a nyní to je již na regionu, aby zajistil provoz. Dobrým příkladem je pro ně Jihomoravský kraj, kde science center je spravován krajem a Hvězdárna a Planetárium městem. Určitým řešením by mohl být také příklad z Olomouce, kde science center je součástí univerzity.
„Pro svoji činnost 7 dní v týdnu potřebuje Techmania ke svému příjmu získat ještě cca 25 mil. Kč na provoz a cca 5- 10 mil. na investice. Pokud je nebude mít, bude mít asi jen dvě možnosti: prodloužit stávající agonii anebo skončit. Pak by Techmanii ze zákona získalo pravděpodobně město“, dodává Vlastimil Volák.
Na základě 10 leté smlouvy se do roku 2019 o spolufinancování Techmanie dělilo rovným dílem město a kraj. Poté nedošlo k dohodě a příspěvek ze strany města se snížil z 10 mil. na 3 mil. ročně pro další 4 roky. Smlouva s krajem končí letos.

14. září 2021
Kontaktní osoba pro další dotazy:
Kateřina Chábová
Manažer pro VIP partnery
Manažer pro zahraniční vztahy
+ 420 737 247 595
katerina.chabova@techmania.cz
Techmania Science Center o.p.s.
U Planetária 2969/1, 301 00 Plzeň
www.techmania.cz