Domů > Smart club – Matematický kroužek pro nadané děti

Smart club – Matematický kroužek pro nadané děti

Baví vaše děti matematika a vynikají v ní, ale nenašli jste pro ně vhodnou formu rozvoje jejich talentu? Nudí se ve škole, zatímco se učitel věnuje jejich méně nadaným spolužákům? V Techmania Science Center jsme pro ně připravili speciální program formou odpoledních kroužků, které jim mohou pomoci se zdokonalovat, hledat nové výzvy a ještě si matematiku zažít jako úžasnou vědu s nepřeberným množstvím aplikací v konkrétním životě. Po celý rok jim budeme připravovat programy, složené z konkrétních aktivit podporujících jejich rozvoj a schopnosti. Budeme se snažit v nich podporovat osobní iniciativu a kreativitu založenou na používání vlastního úsudku a znalostí kolektivního řešení i individuální práce tak, aby je matematika stále bavila.

 

Odborné vedení zajišťují pedagogové s bohatými zkušenostmi a pedagogickou praxí jak v ČR tak i zahraničí

 

Na co se můžou vaše děti těšit?

  • Individuální přístup
  • Individuální tematická příprava
  • Aplikace matematiky
  • Rozšiřování školního učiva
  • Propracovaný program
  • Skupinové aktivity na podporu schopností koordinace při řešení problémů

Cena - 2500 Kč /pololetí

Termíny - od 7.2. 2019 každé úterý od 14:30 do 16:00

Počet míst v kroužku - 8

Věk účastníků - 2. stupeň ŽS

Podrobné informace získáte u vedoucího kroužku na emailové adrese martin.milota@techmania.cz