Domů > Region talentů: Techmania talent

Region talentů: Techmania talent

 

Doba trvání:
  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Dotační program: Nadační příspěvek RSJ Foundation
Hlavní řešitel: Techmania Science Center o.p.s.
Oblast podpory: 1) Bio – psycho – sociální aktivity
Reg.č. projektu:  NP – 051 - 2019

Stručný popis projektu

Cílem této aktivity je podpora, vedení mladých talentů a jejich projektů. Projekt reaguje na nedostatek příležitostí rozvoje nadaných žáků v regionu.  Prioritním cílem projektu je podpořit aktivitu nadaných a přemýšlivých studentů středních škol. V rámci projektu bude uspořádána talentová soutěž, z níž budou vybrány 3 projekty. Techmania Science Center nabídne vybraným studentům své zázemí, podporu a vedení pod odborným lektorem v dané oblasti (zejména v přírodních vědách a technických oborech). Techmania má v této oblasti práce s nadanými zkušenosti, neboť v minulých letech již byla realizátorem obdobného projektu Techmania Talent.

Vybraní studenti získají znalosti i zkušenosti s vedením a realizací projektu v praxi. Cenné budou zejména zkušenosti s převedením projektu do praxe. Mentor pomůže studentovi uvažovat o jeho záměru v širším kontextu jak po stránce odborné i manažerské.

Kontaktní osoba

Bc. Jitka Mašindová

Projektová manažerka

Techmania Science Center o. p. s.

Adresa: U Planetária 1, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 737 247 597
E-mail: jitka.masindova(et)techmania.cz