Domů > Projekty > Připravované projekty > Techmania – Doučování

Techmania – Doučování

Doba trvání: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
Dotační program: MŠMT
Hlavní řešitel: Techmania Science Center o.p.s.
Oblast podpory: MSMT-31956/2021-6 - Výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na kalendářní rok 2022
Reg. č. projektu: č. 0047/DOUCOVANI_NNO/2022

Stručný popis projektu:

Účelem tohoto projektu je realizace doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky. Projekt bude v Techmania Science Center realizován v podobě skupinového doučování celkem 80ti žáků primárně 2. stupně základních škol se sociálním znevýhodněním za účelem podpory a budování jejich studijních návyků. Doučování bude realizováno formou prezenčního vzdělávacího programu zaměřeného na přírodovědné a polytechnické obory. Žáky povedou zkušení lektoři. V rámci programu si doplní základní znalosti probírané látky, které si následně ověří a zafixují na atraktivních interaktivních exponátech. Dále bude probíhat komunikace se zákonnými zástupci žáka, jejímž cílem bude motivace k podpoře v domácím prostředí při vzdělávání.

Kontaktní osoba

Ing. Veronika Kunclová

Projektová manažerka
Techmania Science Center o. p. s.

Adresa: U Planetária 1, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 734 282 707
E-mail: projekty(et)techmania.cz