Domů > Projekty > Dětská skupina Koumáci > ŠKOLNÉ-KOUMÁCI

ŠKOLNÉ-KOUMÁCI

Výše poplatku Kritérium pro stanovení výše měsíčního poplatku
4200 Pro dítě starší 3 let s překryvem do 31.8. po 3. narozeninách
4000 Pro dítě do 3 let věku s překryvem do 31.8. po 3. narozeninách
1200 Pro děti, které spadají pod „Rezervační smlouvu na kapacitu Dětské skupiny“ se společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
1200

Pracovní smlouva rodiče (HPP) s provozovatelem dětské skupiny

V následujícím měsíci po měsíci, kdy došlo k ukončení pracovního poměru u provozovatele dětské skupiny spadá nově dítě do příslušné skupiny – viz výše. V takovém případě bude uzavřena nová smlouva nebo dodatek ke stávající smlouvě.