Slavkovský les

Na západě Čech se mezi lázeňským trojlístkem Františkových Lázní, Mariánský Lázní a Karlových Varů nachází CHKO Slavkovský les.

Ve 3D filmu uvidíte průběh jednoho roku v této unikátní přírodní lokalitě. Specifická je především vysoko položeným rašeliništěm, které nazýváme vrchoviště. Můžeme zde pozorovat jeleny, čolky i vzácné vážky. V oblasti se nachází i několik památek, tou největší je takzvaná Dlouhá stoka, která je od roku 2014 i Národní kulturní památkou.

Délka programu: 19 minut
Dostupné jazyky: Česky, Anglicky, Německy