Sféry Země

Co je to sluneční soustava a co všechno by se do ní dalo zařadit? Kolik je planet a jaké je jejich rozdělení?

Program je veden formou prezentace a aktivit, které v žácích podnítí větší zájem o probírané téma. Osvojí si tak poznatky o struktuře atmosféry, meteorologii, koloběhu vody či šířkových vegetačních pásech.

Typ: základní škola
Rezervace: alespoň 3 dny předem
1. kategorie: 3. - 4. třída ZŠ
2. kategorie: 5. - 9. třída ZŠ
Kapacita: 35 osob
Délka: 1 h. 15 min.
Jazyk: český