Domů > Pro školy > Nabídka pro školy > O kapku lepší svět

O kapku lepší svět

Jak bude svět vypadat za 50 let? Je příroda vyčerpatelným zdrojem?

V rámci toho programu se ponoříme do příběhu s ekologickou tématikou, ve kterém bude hrát hlavní roli voda. Program je vystavěn pomocí technik strukturovaného dramatu, díky kterým si lze příběh odžít doslova na vlastní kůži. Kromě rozšíření povědomí o ekologických problémech a katastrofách, program hravou formou podporuje utvoření názoru na důležitost vlastního ekologického chování, kooperaci a práci ve skupině a v neposlední řadě rozvoj fantazie.

Typ: základní a střední škola
Rezervace: alespoň 3 dny předem
1. kategorie: 7. - 9. třída ZŠ
2. kategorie: 1. ročník SŠ
Kapacita: 25 osob
Délka: 90 až 105 min.
Jazyk: český