Domů > Tiskové zprávy > 2016 > Březen > Nástroj zodpovědného výzkumu

Nástroj zodpovědného výzkumu

Výzkum a inovace musejí být zodpovědné. Cestu k tomuto cíli se vědeckým centrům, firmám, společnostem a dalším subjektům snaží usnadnit evropský projekt RRI Tools (Responsible Research and Innovation). Jeho zástupcem pro Českou republiku je Techmania Science Center Plzeň.

V březnu byl na internetu spuštěn nástroj zodpovědného výzkumu a inovací www.rri-tools.eu. Zájemci si jej mohou vyzkoušet a získat inspiraci pro své projekty, zapojit se do komunity dobré praxe, získat nové informace v oblasti zodpovědného výzkumu a inovací na jednom místě. Pod pojmem zodpovědného výzkumu a inovací se skrývá problematika otevřeného přístupu, zapojení veřejnosti, genderové rovnosti nebo etických norem. Jedním z cílů projektu je i spolupráce mezi výzkumníky, politiky, pedagogy, podnikateli a veřejností. On-line nástroj obsahuje momentálně 365 zdrojů, které pomohou subjektům při navrhování a realizaci jejich vlastních projektů a k vlastnímu tréninku směřujícímu k větší zodpovědnosti ve výzkumu a inovacích.

Návštěvníci webových stránek zde například naleznou manuály, pokyny, návody, katalogy a on-line databázi zdrojů, podklady včetně prezentací, zprávy, cross-analýzy a celoevropské průzkumy, ale i další evropské projekty, které se vyvinuly díky zdrojům RRI. Nechybí ani nástroj sebereflexe, dostupný na odkazu http://www.rri-tools.eu/self-reflection-tool, který slouží pro posouzení odborné praxe, do jaké míry splňuje principy zodpovědného výzkumu a inovací. Stránky se budou postupně rozšiřovat a spektrum nástrojů obohacovat.

RRI (Responsible Research and Innovation)-zodpovědný výzkum a inovace je průřezové téma Evropské komise, programu Horizon 2020, který má za cíl podporovat a usnadňovat výzkum, vývoj a inovace v celé EU, a to způsobem otevřené společnosti s důrazem na zapojení všech stran. Více informací o projektu naleznete zde: http://www.rri-tools.eu/about-rri

Online nástroj (toolkit) je určen jak jednotlivcům, tak institucím zabývajícím se výzkumem, inovacemi a vzděláváním, politikům, podnikatelům či občanské společnosti.

Další informace na communication@rri-tools.eu nebo u koordinátora projektu pro ČR Katerini Polák Dalasové (Katerini.dalasova@techmania.cz).