Domů > Archiv ukončených veřejných zakázek > 2008 > Červenec > Mediální podpora Techmania science center

Mediální podpora Techmania science center

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2008

 

 

Název operačního programu:   ROP NUTS II Jihozápad
Číslo výzvy:  03
Název výzvy:  3. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad
Název prioritní osy:  Rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory
Název oblasti podpory:  Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu

 

Projekt \“Mediální podpora Techmania science center\“ poskytuje marketingovou a informační kampaň k nově otevřenému – TECHMANIA SCIENCE CENTER.

Smyslem projektu je podpořit novou turisticky atraktivní nabídku s marketingovou aktivitou s cílem zvýšení návštěvnosti místa – vytvoření \“imaga místa\“.

 

CÍLE PROJEKTU:
Cílem projektu je podpořit a zvýšit návštěvnost Techmania science center prostřednictvím základních marketingových nástrojů s důrazem na využití informačních a komunikačních technologií.
Hlavní aktivitou projektu bude marketingová kampaň prostřednictvím tisku, rozhlasových médií a bilboardů na vybraných místech.

 

PŘÍNOSY PROJEKTU:

  • rozšíří spektrum nabídky produktů cestovního ruchu v regionu
  • zvýší přitažlivost regionu pro návštěvníky
  • zvýší počet návštěvníků regionu
  • prodlouží průměrnou dobu pobytu návštěvníků v regionu
  • zvýší nabídku v jarních, podzimních a zimních měsících
  • zvýší příjmy z cestovního ruchu pro veřejné i soukromé subjekty