Domů > Tiskové zprávy > 2021 > Listopad > Laminátka z Techmanie obohatí sbírky NTM

Laminátka z Techmanie obohatí sbírky NTM

Unikátní prototyp šestinápravové elektrické lokomotivy S699.001 vyrobené ve Škodě Plzeň
roku 1963 vyráží 1. 11. 2021 z TSC v Plzni na cestu do železničního depozitáře NTM v Chomutově.

Národní technické muzeum získává na základě předkupního práva ministerstva kultury do státní sbírky NTM
od Techmania Science Center unikátní prototyp šestinápravové elektrické lokomotivy S699.001 vyrobené ve Škodě
Plzeň roku 1963, největší a nejtěžší elektrické lokomotivy pro traťovou službu na území ČR. Jedná se o
průkopníka, který stojí na počátku vývoje střídavé elektrické trakce na našem území, trakce, která bude
v nedlouhé budoucnosti ovládat celé naše území. Vedle svých rozměrových a výkonových superlativů je
lokomotiva nesmírně cenná též pro svůj ikonický design, za který vděčí designérovi Otakaru Diblíkovi, který pro
stavbu skříně lokomotivy použil tehdy nový a nepříliš vyzkoušený materiál – skelný laminát, díky kterému se
podařilo vytvořit z lokomotivy doslova umělecké dílo.

Techmania Science Center, jejíž hlavní náplní je přibližování vědy a techniky v souvislostech prostřednictvím
Chytré zábavy, spravuje několik klenotů továrny Škoda Plzeň, těmi nejobjemnějšími jsou historické lokomotivy.
Po zhodnocení svých možností v ochraně historických exponátů a snaze centra se stát výkladní skříní nových
technologií a jejich aplikací rozhodla Techmania o odprodeji jedné z nich – lokomotivy S699.001. K prodeji tak
byla nabídnuta lokomotiva značné historické hodnoty a významu. Jelikož je vozidlo pro své kvality po právu
zapsáno na seznamu kulturních památek ČR, uplatnilo MK ČR předkupní právo státu ve prospěch Národního
technického muzea. Přechodem z nestátního sektoru do státní sbírky bude pro tento unikát systémově
zaručena nejvyšší možná právní ochrana a jistota zachování pro budoucí generace.

Vozidlo bude převezeno do depozitáře NTM v Chomutově, kde bude vystaveno pro návštěvníky během
sezónního zpřístupnění depozitáře. Po dokončení stálé expozice Muzea železnice a elektrotechniky NTM na
pražském Masarykově nádraží je předpokládáno vystavení této významné kulturní památky právě zde. Ani
jedna z lokací nevylučuje příležitostné vystavení na dalších místech, domovskou Plzeň nevyjímaje.
Národní technické muzeum nezískává sbírkové předměty do sbírky primárně za účelem jejich zprovoznění, ale
za účelem jejich zachování ve státní sbírce pro budoucí generace. To platí i pro historická kolejová
vozidla. Zapsání do sbírky NTM však v žádném případě neznamená, že některé z vozidel nemůže být
zprovozněno. Rozhodující pro takové rozhodnutí je celá řada okolností. Mimo jiné je to finanční náročnost
opravy a následné provozní využití daného vozidla. S699.001 patří ke strojům, u kterých je v případě
vytvoření smysluplného projektu za finanční a provozní spolupráce externích partnerů zprovoznění pro NTM
představitelné.

Vlastimil Volák
Ředitel
1.11.2021

Více informací o prodeji lokomotivy naleznete zde: https://techmania.cz/cs/38243-2/