Domů > Novinky > 2016 > Září > Konference RRI

Konference RRI

senatni_logo

POZVÁNKA

Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR a Techmania Science Center o.p.s.
si Vás dovolují pozvat na konferenci

Odpovědnost ve výzkumu a inovacích

Cílem konference je seznámit účastníky s konceptem odpovědného výzkumu a inovací (Responsible Research and Innovations – RRI), tak jak je prosazován Evropskou komisí a definován celoevropským projektem RRI Tools.

Přednášející dále představí výzkumné a inovační projekty z pohledu RRI a možnosti financování.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 10:00 do 15:00 hodin
v Jednacím sále Senátu PČR

Úvodní slovo na konferenci přednese Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR

a

Ing. Lumír Aschenbrenner, člen Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR

Projekt RRI Tools uvede jeden z hlavních iniciátorů myšlenky odpovědného výzkumu prof. Steve  Miller, Professor of Planetary Science and Science Communication, University College London

(tlumočeno do ČJ)

Moderuje Ing. Dagmar Divišová, Nadace Depositum  Bonum

Pro účast na konferenci je nutná registrace na adrese http://techmania.cz/projekty/rri/registrace
Kapacita akce je omezena a vstup do Jednacího sálu Senátu PČR bude na základě předložení OP.
Podrobnější  informace o konferenci včetně programu  a anotací přednášejících naleznete na webových stránkách http://techmania.cz/projekty/rri/konference