Domů > Tiskové zprávy > 2021 > Listopad > Končí dlouholetý ředitel Techmanie Vlastimil Volák, správní rada jmenovala nového ředitele

Končí dlouholetý ředitel Techmanie Vlastimil Volák, správní rada jmenovala nového ředitele

Na základě vzájemné dohody končí dne 16. 11. 2021 dlouholetý ředitel Techmanie Science Center o.p.s. p. Vlastimil Volák. S platností ke stejnému datu pak správní rada jmenovala novým ředitelem Jiřího Královce. Vlastimil Volák byl ve funkci ředitele od roku 2006. Správní rada poděkovala odcházejícímu řediteli za jeho dlouholeté působení v této významné vzdělávací instituci a ocenila jeho přínos při jejím založení a následném úspěšném rozvoji.

 „Techmania Science Center je významná plzeňská vzdělávací instituce, která neformální cestou posiluje význam vzdělávání ve společnosti. Svým přístupem probouzí v dětech zájem o vědu, a to zábavnou a neotřelou formou. Centrum nyní potřebuje kompletní restart,“ řekl za správní radu společnosti její člen Tomáš Ignačák.

S ohledem na priority Techmanie na nadcházející období budou kladeny vysoké nároky na úroveň řízení celého centra. Proto se rozhodla správní rada jmenovat do pozice ředitele pana Jiřího Královce, který krátce prezentuje svoje priority:

„Pandemie nemoci covid-19 a z ní vyplývající omezení měla na fungování Techmanie nežádoucí vliv. Mými prvními kroky v pozici ředitele tak bude zlepšit a zintenzivnit komunikaci a spolupráci s klíčovými partnery – především Západočeskou univerzitou, úřady státní správy a místní samosprávy, a také stabilizace dlouhodobého financování centra.“

Slova nového ředitele doplnil také prorektor pro výzkum a vývoj Západočeské university v Plzni, Luděk Hynčík: “Západočeská univerzita v Plzni vnímá Techmanii jako významný prvek neformálního vzdělávání v Plzeňském kraji, který přibližuje dětem, studentům i široké veřejnosti nejnovější poznatky ve vědě populární formou. Tuto aktivitu chce Západočeská univerzita v Plzni nadále podporovat novými společnými projekty.”