Stravování

Stravování bude mít na starosti kvalifikovaný personál v souladu s platnými právními předpisy a vyhláškami. V průběhu celého dne bude zajištěn pitný režim. Stravování bude zahrnovat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. V případě setrvání dítěte pouze do oběda bude odpolední svačina připravená k vyzvednutí při odchodu.