Domů > Aktuálně > SOUTĚŽ: Teramorfuj Mars > HERNÍ ŘÁD listopadové soutěže na Science On a Sphere „Teraformuj Mars“ společnosti Techmania Science Center o.p.s.

HERNÍ ŘÁD listopadové soutěže na Science On a Sphere „Teraformuj Mars“ společnosti Techmania Science Center o.p.s.

 1. Vyhlašovatelem soutěže s názvem „Teraformuj Mars“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Techmania Science Center o.p.s. se sídlem Plzeň, U Planetária 1, IČ: 26396645 (dále jen „TSC“).
 2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit školní třída, školní skupina či kolektiv z dětského domova (dále jen „Soutěžící“).
 3. Soutěží se ve třech věkových kategoriích: 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy a střední školy.
 4. Do Soutěže se Soutěžící zapojí tak, že v období od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018 namaluje svou mapu světa, kterou odešle poštou nebo emailem TSC. TSC zobrazí doručenou mapu světa na kulovou projekční plochu Science On a Sphere a dále ji vystaví na facebookovém profilu TSC. Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí s uveřejněním zaslané mapy světa, a to jak na projekční ploše Science On a Sphere, tak na facebookovém profilu TSC.
 5. Mapa světa je k dispozici ke stažení zde: http://techmania.cz/aktualne/soutez-science-on-a-sphere/.
 6. Mapu lze zaslat v papírové podobě poštou na adresu Techmania Science Center, U Planetária 1, 301 00 Plzeň, přičemž je zapotřebí vytisknout mapu ve formátu A3. Poštovní zásilku je zapotřebí označit nápisem „SOUTĚŽ – TERAFORMUJ MARS“. Druhou možností zaslání mapy na TSC je elektronicky e-mailem na adresu jan.sikula@techmania.cz, přičemž je zapotřebí mapu zaslat v minimálním rozlišení 4096 x 2048 px. Rozhodné je datum doručení poštovní zásilky nebo emailu, a to nejpozději do 30. 11. 2018 do 23:59 hodin.
 7. Pro zařazení Soutěžícího do soutěže je nutné k odeslané mapě přiložit následující informace o Soutěžících: třída či věková kategorie, adresa školy/dětského domova. Dále požadujeme uvést telefonní a emailový kontakt na osobu, s níž bude TSC moci v případě výhry komunikovat.
 8. Každá školní třída, školní skupina či kolektiv z dětského domova smí do soutěže zaslat jen jednu mapu.
 9. Porota složená z pracovníků TSC rozhodne o vítězné mapě z každé kategorie. Vítězný Soutěžící získá volné vstupenky do TSC (pro každého člena třídy / kolektivu).
 10. Ze všech map uveřejněných na facebookovém profilu TSC rozhodnou uživatelé Facebooku o mapě, která získá „čestnou cenu veřejnosti“. Cena veřejnosti zahrnuje reklamní předměty TSC.
 11. Vyhlášení výherců Soutěže proběhne 19. 12. 2018. Výherci budou kontaktováni a bude s nimi domluven způsob předání výhry.
 12. Všechny mapy přihlášené do soutěže bude možné vidět v expozici TSC na kulové projekční ploše Sciece On a Sphere, a to od 19. 12. 2018 do 28. 2. 2018.
 13. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s výhrou v Soutěži a při převzetí vítězné ceny mohou být výherci fotografováni, natáčeni či jinak nahráváni, a pořízené materiály mohou být užity dle uvážení TSC, zejména tak, že budou zveřejněny na internetových stránkách TSC, případně na facebookovém profilu TSC a 3D Planetária Techmania.
 14. Pro případ, že se nepodaří výherce kontaktovat nejpozději do 31. 12. 2018, si TSC vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že takový Soutěžící bude vyřazen ze soutěže a bude vybrán další Soutěžící v pořadí.
 15. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherci nemohou požadovat namísto vyhlášených cen vyplacení hotovosti.
 16. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet koordinátor Soutěže Ján Šikula. Případné stížnosti na průběh či výsledky Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu jan.sikula@techmania.cz nejpozději do 31. 12. 2018. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po stanovené lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti či sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TSC ve všech ohledech konečným a závazným a Soutěžící jsou povinni se mu podřídit.
 17. Účastí v Soutěži Soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
 18. Pokud TSC kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli Soutěžící nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TSC oprávněna dle svého uvážení takového Soutěžícího ze Soutěže vyloučit.
 19. TSC si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků Soutěžících vůči TSC.
 20. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na webových stránkách TSC.

V Plzni dne 10. 10. 2018