Objev u sebe, který obor a profese Ti sednou nejlépe.

Potkej se s osobnostmi, které jsou úspěšné ve svém oboru.

Rozviň svůj talent s ostatními.

Kolonizace Marsu - klubový projekt

Biologie

 • Přírodní zákonitosti rostlin
 • Hydroponické pěstování zemědělských plodin ve vesmíru
 • Zjištění podmínek pro pěstování
 • Vytvoření vlastní hydroponické pěstební jednotky
 • Growlight zahrady a jeho využití v praxi
 • Zjištění podmínek pro pěstování rostlin

Astronomie

 • Ochrana kosmonautů před nepříznivými podmínkami na Marsu
 • Fyzikální vlastnosti na Zemi a na Marsu
 • Seznámení se s nehostinnými podmínkami ve vesmíru
 • Ochrana člověka v prostředí cizí planety
 • Navržení možného řešení ochranných prostředků
 • Konstrukce prototypu ochrany a otestování výsledků zkoušek

Matematika

 • Zjišťování pravděpodobnosti rizik spojených s cestou na Mars
 • Kombinatorika a pravděpodobnost
 • Využití strategie teorie her při řešení krizových situací
 • Praktické využití teoretických znalostí

Chemie

 • Vodní hospodářství na vesmírné stanici na Marsu
 • Recyklace vody
 • Filtrace odpadních vod
 • Experimenty s živými rostlinami
 • Zkoumání závislosti rostlin na vodě

Globální výzvy

 • Nejvýznamnější výzvy a problémy současného světa
 • Problematika globálních výzev
 • OSN a její globální cíle

 

Praktické informace

 • Výběr do klubu bude probíhat formou motivačního dopisu zaslaného do 17. 1. 2020 a pohovorem na konci ledna.
 • Klub bude rozdělen na 2 skupiny a bude probíhat vždy v jeden den v týdnu - úterý nebo čtvrtek od 15:30 do 17:30 hodin.
 • Každá skupina má kapacitu 12 členů.
 • Klub začne v týdnu od 4. 2. 2020
 • Klub je pro všechny účastníky zdarma.
 • Klub je realizován s podporou RSJ Foundation.

Informace pro:

 • Navážeme na vaši práci s nadanými žáky.
 • Zprostředkujeme žákům kontakt s lidmi, kteří něčeho v životě dosáhli ať ve svém oboru, tak v profesi.
 • Poskytneme jim podporu v psychosociální oblasti a pomůžeme jim zlepšit například komunikační dovednosti.
 • Účastníci dostanou možnost si prakticky vyzkoušet různé obory, o kterých se domníváme, že jsou pro společnost důležité a mnohdy  ani netuší, že k nim mají nadání.
 • Budou se potkávat se stejně nadanými lidmi a budou se od sebe vzájemně učit.
 • Budou pracovat na jednom společném projektu a vyzkouší si řešení problémů z různých úhlů pohledu.
 • Členové klubu se dostanou do kontaktu s dalšími stejně nadanými.
 • Budou mít k dispozici mentory, kteří jim ukážou jak se svým nadáním zacházet.
 • Vyzkouší si různé obory v různých činnostech. Poznají jaké výhody má práce vědce a co mohou ovlivnit jako podnikatelé.
 • Potkají se s lidmi, kteří jsou v oboru úspěšní a využili svůj talent k zlepšení světa kolem sebe.

Jak se přihlásit?

Do 17. 1. 2020 vyplň online přihlášku a uveď, proč by ses chtěl stát členem. V lednu Tě pozveme na pohovor a následně se dozvíš, zda jsi byl vybrán mezi 24 členů klubu.