Home > Projekty > HR Award

HR Award

HR Award

Doba trvání: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2021
Dotační program: OP VVV
Oblast podpory: VÝZVA Č. 02_16_028 ROZVOJ KAPACIT PRO VÝZKUM A VÝVOJ 
Hlavní řešitel: ZČU
Partner projektu: Techmania Science Center o.p.s.
Webové stránky:  

 

 

Stručný popis projektu:

Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení pro získání prestižního ocenění HR Excellence in Research (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r), rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace, rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaV a rozvoj popularizace VaV. O získání ocenění HR Excellence in Research usilují čtyři součásti ZČU: Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní a NTC – Nové technologie-výzkumné centrum.

Partnerem projektu je Techmania Science Center, které zapojuje svou činnost v aktivitě F: Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje. Cílem této aktivity je zlepšení komunikace v oblasti VaV směrem k efektivní komunikaci excelentních výsledků vědy na ZČU a zvýšení atraktivity vědecké práce, především pak zvýšení zájmu studentů o studium vědeckých oborů.

Techmania Science Center v průběhu 4 let připraví a zrealizuje vzdělávací programy, komentované prohlídky a vědecké road show pro žáky ZŠ a SŠ. Dále bude spolupracovat se ZČU na výstavě a přípravě nových exponátů a na marketingové strategii popularizace VaV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba

Ing. Katerini Polák Dalasová
Projektová manažerka
Techmania Science Center o. p. s.

Adresa: U Planetária 1, Plzeň 301 00
Tel: +420 734 282 707
E-mail: katerini.dalasova@techmania.cz