Home > Projekty > ERC – Věda na druhou

ERC – Věda na druhou

ERC – Věda na druhou

Doba trvání:

1. 10. 2015 - 31. 3. 2019
Dotační program: Horizon 2020
Oblast podpory: Výzva ERC-SUPPORT-2014: ERC Support for novel ways to highlight the work funded by the ERC and reach out a wider public.
Hlavní řešitel: SCIENCE BUSINESS PUBLISHING LIMITED
Webové stránky: www.sciencesquared.eu

Stručný popis projektu

Tento 3,5letý projekt se zaměřuje na populární a politickou podporu Evropské rady pro výzkum (ERC) po celé Evropě pomocí zviditelnění jejích vědeckých úspěchů.

Celkem 7 členů konsorcia a 9 členů ECSITE (www.ecsite.eu) přinese vzrušení a zvědavost široké veřejnosti v podobě sady atraktivních a zajímavých aktivit a akcí vycházejících z výzkumu.  V průběhu projektu bude zvoleno 6 vybraných vědeckých témat, jejichž obsah bude předán veřejnosti pomocí nejrůznějších debat, her, experimentů, demonstrací a veřejných akcí s cílem vzbudit zájem a zvědavost veřejnosti v oblasti vědy a zapojit ji do diskuse o kontroverzních vědeckých otázkách.

Současně s aktivitami bude probíhat kampaň propagující nejmodernější výzkumné projekty a výsledky financované Evropskou radou pro výzkum s cílem podnítit představivost a zvědavost lidí v oblasti současného výzkumu. 

Jako první vědecké téma si Techmania Science Center zvolila téma „Jídlo“. V rámci tohoto téma budou zrealizovány tyto aktivity:

  • 9. -10. 9. 2016 účast projektového stánku na Dnech vědy  a techniky na náměstí Republiky v Plzni
  • 30. 9. 2016 Noc vědců 2016 -  projektový Workshop, komentovaná projekce filmu 10 miliard - co máte na talíři? vedená odborníky - Tomáš Popp (odborník na regionální potraviny ENVIC, o. s.), Alena Lehmannová (zakladatelka první komunitní zahrady v Plzni, ENVIC, o. s.)
  • 21. 11. 2016 Přednáška a Science café na téma Zvyky spotřebitelů s RNDr. Filipem Matějkou, PhD. - prvním Čechem, pracujícím v české výzkumné instituci, který získal ERC grant jako hlavní řešitel v oboru společenských a humanitních věd

 

Aktivity k druhému tématu „Smysly“ budou realizovány v období 07-12 2017.

Fakta a zajímavosti

Novinky

erc_banner-horizontal      flag_yellow_high