Home > Über Techmania > Partner und Spender

Partner und Spender

Techmania Science Center dankt seinen Partnern sehr.

Kontakt:

Mgr. Kateřina Chábová
Managerin für Schlüsselpartner

Partneři

Microsoft

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál.

www.microsoft.com

ABB

ABB je přední světová společnost poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí. ABB má 145 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích.

www.abb.cz

WIKOV GEAR s.r.o.

Společnost Wikov je aktivní v mechanickém strojírenství více než 125 let. Přes 80 let je tradičním výrobcem ozubených kol a mechanických převodovek. Zkušenosti vytvářené a předávané z generace na generaci v kombinaci s moderními výrobními technologiemi firmě umožňují vyrábět špičkové produkty s progresivním konstrukčním řešením a nadstandardními technickými parametry.

www.wikov.cz

Experimetarium – dánské science center

Technopolis – vlámské science center

Regionplzen.cz

Internetový portál Regionplzen.cz zprostředkovává svým čtenářům pravidelné a kvalitní informace ze všech oblastí regionálního dění: kulturní, politické, společenské i sportovní události doplňuje bohatá nabídka typů na cestování, ubytování, finance, obchody a řadu dalších služeb.

www.regionplzen.cz

Kudyznudy.cz

Katalog Kudy z nudy je projektem České centrály cestovního ruchu - CzechTourism na oživení domácího cestovního ruchu v České republice. Katalog představuje jednoduchý nástroj, jehož prostřednictvím se mohou tuzemští turisté seznámit s nabídkou aktivit, které jsou v České republice k dispozici k vyplnění jejich volného času během dovolené, o víkendu či na kratších výletech. Třídění aktivit odpovídá rozdělení na věkové skupiny (mladí, rodiny s dětmi, starší) a kategoriím podle jejich zájmů (adrenalinové sporty, zimní sporty, gurmánská turistika, lázeňská turistika, relaxace u vody, ...).

www.kudyznudy.cz

DEBRUJÁŘI

Asociace malých debrujárů České republiky vznikla na základě zkušeností z Kanady a přes Francii se dostala až do České republiky, kde působí od 22.9.1992.
Malí debrujáři jsou převážně chlapci a děvčata ve věku 7-18 let, ale i jejich starší kamarádi, sourozenci, rodiče, učitelé, kteří mají zájem o vědu, techniku, kteří stále něco vymýšlejí, objevují a experimentují.
Tento spolek se řídí heslem: Debrujár si vždycky ví rady!

www.debrujar.cz

INTERSOFT-Automation s.r.o.

Partnerem Techmanie je také společnost INTERSOFT-Automation s.r.o.. Česká soukromá firma, která od roku 1993 funguje na trhu průmyslové automatizace. Působí zejména v České republice, Německu a Švýcarsku.

www.intersoft-automation.cz

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným postavením na domácím i světovém trhu. Vznik ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je spojený s oborovou i finanční restrukturalizací firmy, která vyústila k získání strategického majitele.

www.skoda.cz

Czechtourism

Česká centrála cestovního ruchu – Czechtourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a od roku 2003 také na domácím trhu. Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty.

www.czechtourism.cz

Město Plzeň

Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice. V západní části Čech zaujímá výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým králem Václavem II. Výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj.

www.plzen.eu

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky. Sousedí na severozápadě s Karlovarským, na severu s Ústeckým, na severovýchodě se Středočeským a na východě s Jihočeským krajem. Nejdelší hranici má na jihozápadě se SRN (Bavorskem). Velmi výhodná je poloha regionu mezi hlavním městem Prahou a zeměmi západní Evropy. Svou rozlohou je Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí na deváté místo. Na celkovém počtu obyvatel České republiky se podílí 5,4%. Po Jihočeském kraji je druhým nejřidčeji zalidněným krajem v České republice.

www.kr-plzensky.cz

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ je největším energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy, patří do evropské desítky největších energetických koncernů a je nejsilnějším subjektem na domácím trhu s elektřinou. Na evropském trhu s elektřinou se prosadila jako jediná energetická společnost ze zemí bývalého východního bloku. Je také tradičním partnerem české vědy a školství. Má mimo jiné svůj vlastní vzdělávací program Svět energie, při kterém funguje i klub (nejen) pro učitele fyziky.

www.cez.cz

ŠKODA JS a.s.

Společnost ŠKODA JS a.s. se již padesát let zabývá inženýringem, výrobou komponent a servisem pro jadernou energetiku. V průběhu tohoto období získala rozsáhlé zkušenosti a stala se spolehlivým dodavatelem zařízení pro jaderné elektrárny v celém světě. V současnosti má 760 pracovníků. Dvě třetiny z tohoto počtu představují odborné technické a administrativní profese, třetinu tvoří dělnické profese. V roce 2004 do společnosti vstoupil nový vlastník – ruská strojírenská skupina OMZ, která je zárukou perspektivního rozvoje nosného oboru jaderné energetiky ve firmě.

www.skoda-js.cz