Home > projekce ve 3D Cinema > Litovelské Pomoraví

Litovelské Pomoraví

Oblast linoucí se řeky Moravy od Mohelnice k Olomouci se nazývá Litovelské Pomoraví.

V našem 3D snímků budete moci shlédnout průběh jednoho roku v této pozoruhodné oblasti. Patrové uspořádání místních lesů se podobá pralesovité povaze, je zde k vidění pestrá fauna jako například bobr evropský, netopýr velký, ale i živočichy z dob dávno minulých listonohy a žábronožky. Neopomeneme se podívat i na některé památky jako je Čertův most, Obelisk i Chrám přátelství.

Délka programu: 20 minut
Dostupné jazyky: Česky, Anglicky, Německy