Home > O Techmanii > Kontakty > Oddělení provozu

Oddělení provozu

Václava Dridi - Vedoucí oddělení provozu

Václava Dridi

Vedoucí oddělení provozu
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 678
E-mail: vaclava.dridi(..)techmania.cz

Martin Milota

Mgr. Martin Milota

Vedoucí směny návštěvnického provozu
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 923
E-mail: martin.milota(..)techmania.cz

Bc. Lukáš Balihar

Bc. Lukáš Balihar

Vedoucí směny návštěvnického provozu
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 923
E-mail: lukas.balihar(..)techmania.cz

Václava Dridi - Vedoucí oddělení provozu

Bc. Renata Picková

Recepční Senior
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 922
E-mail: renata.pickova(..)techmania.cz

Petra Círová

Petra Círová, DiS.

Recepce / Rezervace
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 581
E-mail: petra.cirova(..)techmania.cz

Eliška Jochcová

Eliška Jochcová

Recepce / Rezervace
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 581
E-mail: eliska.jochcova(..)techmania.cz

Ivana Bočanová

Ivana Bočanová

Recepce / Rezervace
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 581
E-mail: ivana.bocanova(..)techmania.cz