Home > O Techmanii > Kontakty > Programové oddělení

Programové oddělení

Mgr. David Lobotka

Mgr. David Lobotka

Vedoucí programového oddělení
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 592
E-mail: david.lobotka(..)techmania.cz

Mgr. Tomáš Meiser

Mgr. Tomáš Meiser

Manažer programového oddělení
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 598
E-mail: tomas.meiser(..)techmania.cz

MgA. Lucie Kaslová

MgA. Lucie Kaslová

Grafický designer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 933
E-mail: lucie.kaslova(..)techmania.cz

MgA. Lucie Kaslová

Mgr. Eliška Homutová

Didaktik biologie
Techmania Science Center o. p. s.

E-mail: eliska.homutova(..)techmania.cz

Lukáš Houška

Lukáš Houška

Edutainer,Garant 3D Planetária
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 651

E-mail: lukas.houska(..)techmania.cz

Filip Hanačík

Filip Hanačík

Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

E-mail: filip.hanacik(..)techmania.cz

Bc. Alena Kašáková

Bc. Alena Kašáková

Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 921

E-mail: alena.kasakova(..)techmania.cz

Bc. Ján Šikula

Bc. Ján Šikula

Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 577

E-mail: jan.sikula(..)techmania.cz

Bc. Tomáš Šikula

Bc. Tomáš Šikula

Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 240 651

E-mail: tomas.sikula(..)techmania.cz

Bc. Jakub Toman

Bc. Jakub Toman

Edutainer, Garant 3D Planetária
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: + 420 734 283 931

E-mail: jakub.toman(..)techmania.cz

Bc. Michaela Krabcová

Bc. Michaela Krabcová

Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 579

E-mail: michaela.krabcova(..)techmania.cz

Mgr. Lucie Kubická

Mgr. Lucie Kubická

Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 596

E-mail: lucie.kubicka(..)techmania.cz

Magdaléna Vacurová

Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 929

E-mail: magdalena.vacurova(..)techmania.cz

Bc. Karolína Zábranská, DiS.

Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 650

E-mail: karolina.zabranska(..)techmania.cz