Home > Novinky > 2016 > Duben > Kroužek praktická astronomie

Kroužek praktická astronomie

Kroužek praktická astronomie

V rámci kroužku „Praktická astronomie“ se účastnící seznámí s astronomickou pozorovací technikou, s pozorováním Slunce, Měsíce a ostatních objektů oblohy. Vyzkouší si i metody záznamů či pořizování astrofotografických snímků. K orientaci na denní a noční využijí jak skutečnou oblohu, tak simulaci oblohy pomocí unikátní technologie 3D Planetária.

V rámci Podpory nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 spolufinancované MŠMT přijímáme přihlášky na kroužek Praktická astronomie.

Kroužek bude probíhat každé pondělí (od 5. 9. do 28. 11. 2016) v Techmania Science Center, U Planetária 1, Plzeň

Celkem proběhne 13 setkání.

Praktické informace

Kroužek je určen

 • talentovaným žákům ZŠ a SŠ ve věku 13 - 19 let se zájmem o astronomii a fyziku
 • úspěšným řešitelům krajských kol astronomických olympiád

Celková kapacita kroužku

10 osob

Přihláška ke stažení

PDF 2 MB

Přihlášku si nechte potvrdit ve škole, naskenujte ji a zašlete e-mailem lektorovi kroužku na jakub.toman@techmania.cz

Tematické okruhy

Astronomie

 • obecný úvod a sjednocení znalostí účastníků kroužku

Obloha

 • teorie základní orientace na obloze, průprava k praktické části
 • využití technologie 3D Planetária pro simulaci zimní oblohy, trénink orientace na obloze
 • noční pozorování, práce s dalekohledy

Slunce

 • teorie a seznámení s cílem pozorování (bezpečnost práce)
 • praktické pozorování

Dalekohledy

 • teoretické seznámení se strukturou a technologií používaných dalekohledů
 • praktický nácvik sestavení a manipulace s čočkovým a binokulárním dalekohledem
 • pozemní pozorování

Astrofotografie

Optika

 • fyzikální laboratoř

Zpracování záznamů z pozorování, pracovní listy