Home > Novinky > 2015 > Srpen > Akreditované vzdělávací kurzy DVPP pro vzdělávání pedagogů

Akreditované vzdělávací kurzy DVPP pro vzdělávání pedagogů

Akreditované vzdělávací kurzy DVPP pro vzdělávání pedagogů

Nabídka vzdělávání pro pedagogické pracovníky a ředitele ZŠ:
Akreditované vzdělávací kurzy DVPP pro vzdělávání pedagogů

„Práce s technickými materiály pro učitele ZŠ“
hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny

Kurz je zaměřen na rozvoj kreativního přístupu pedagogů k technickému vzdělávání. Účastníci získají přehled o možnostech využití technických materiálů a rozvinou své dovednosti pro jejich zpracování, včetně související metodiky.

Členění a obsah kurzu:

Smysl technické výchovy, její pojetí v RVP ZV
Pojetí technické výchovy v RVP ZV v kontextu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Technické materiály a jejich využití v praxi
T
echnické materiály (dřevo, kov, plast, kompozitní materiály) se zaměřením na základní vlastnosti materiálů, výhody a nevýhody pro práci ve výuce.

Nástroje k práci s technickými materiály
Problematika nedostatečného či nekvalitního vybavení školních dílen, postupy a doporučení, jak tyto nedostatky řešit.

Rozvoj dovedností žáků při práci s technickými materiály
Účastníci obdrží metodické listy s pracovním postupem pro vyhotovení výrobku, projdou pracovní postup a vybrané výrobky (či jejich části) si sami vyzkoušejí zpracovat.

Využití projektové metody v technickém vyučování
Techmania je vzdělavatelem v oblasti projektového vyučování formou tzv. inženýrského řešení problému. Účastníci získají základní informace o možnostech aplikace projektového vyučování pro práci s technickými materiály, včetně základních metodických doporučení.

Zajímavé zdroje materiálů
Přehled dostupných zajímavých zdrojů pro zpracování příprav výuky.

Cena kurzu: 1 500 Kč za 1 osobu
Max. počet účastníků: 10 osob (min. počet účastníků 4 osoby)
V ceně jsou zahrnuty studijní materiály a pracovní listy.

Na vypsané termíny se lze hlásit na: http://goo.gl/forms/PLqpvhW0SJ

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Pavlíčková (+420 737 247 596; lenka.pavlickova@techmania.cz)