Home > Dětská skupina > Program

Program

Téma týdne: 24. 7. – 28. 7. 2017   Sluníčko nám svítí
Pondělí Ranní komunitní kruh – přivítání, logopedická rozcvička, poslech pohádky o sluníčku, pokusy s barvami – vytváříme duhu, hry na zahradě – kreslíme do písku a na tabuli, omalovánky k tématu
Úterý Společná práce dětí – velké slunce – práce s prstovými barvami, trhání papíru, lepení paprsků, písnička s tanečkem – „Hřej sluníčko, hřej“, vytváříme sluníčka z kamínků, ze stavebnic, pobyt venku – procházka po okolí, pozorujeme oblohu
Středa Ranní hry se stavebnicemi, stříhání papírových sluníček – práce s nůžkami, návštěva Planetária – jak vypadá slunce, pobyt venku – hry na zahradě
Čtvrtek Ranní hry s konstruktivními stavebnicemi, vytváříme sluníčka s otisků vidliček – práce s barvou, cvičení s míčky – posbírej všechna sluníčka, vytváříme slunce z našich těl
Pátek Rozvoj jemné motoriky – modelujeme sluníčka z modelíny, grafomotorické listy k tématu, pobyt venku – kreslíme na chodník křídami, hry na přání dětí

Polytechnická výchova

Polytechnická výchova je rozvíjena pomocí stavebnic umístěných v herně, speciálních programů přímo v prostorách Dětské skupiny a návštěv dílny a expozičních prostor Science Centra. Programy zajišťují pedagogičtí pracovníci Dětské skupiny a edutaineři TSC.

Pohybová průprava

Každý den probíhá pohybová aktivita vedená pedagogickým pracovníkem Dětské skupiny a 1x týdně speciální pohybová aktivita vedená externím odborníkem. Tyto aktivity se odehrávají v herně Dětské skupiny, popř. v prostorách Techmania Science Center s využitím pomůcek (švihadlo, gymnastický míč, gymnastická lavička, obruče, žíněnky…).

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá metodou Helen Doron. 1x týdně 45 min výuky v malé skupině, 1x týdně 50 min ve velké skupině, 35 týdnů/školní rok. Děti obdrží výukové materiály. Výuku zajišťuje externí učitel. Během dne výuku podpoří pedagogičtí pracovníci Dětské skupiny poslechem angličtiny, pohádkami, hrami a pomůckami s AJ.