Home > Dětská skupina > Program

Program

Téma týdne: . 24. – 28. 4. 2017 Rej čarodějnic
Pondělí Ranní komunikační kruh, ranní cvičení s padákem, poslech pověsti o čarodejnicích, akce stážistky z Techmanie – zvířátkový program pro děti, vytváříme čarodějnice na špejli, pobyt venku – zdobení májky, pracovní listy k tématu
Úterý Hry na přání dětí, stavíme dům pro čarodějnici, angličtina s Luckou – ukázková hodina pro rodiče, písnička „Pět ježibab“ – zpíváme s kytarou, starší děti: pracovní listy pro předškoláky, mladší děti: rozvoj motoriky na tabuli – uvolňování rameního kloubu
Středa Ranní hry v koutcích se stavebnicemi, angličtina s Luckou, vaříme čarodějnický lektvar – kouzlení s lektvarem, vytváříme čarodějnický nos, pobyt venku – hry na slepou bábu na zahradě
Čtvrtek Hry v koutcích, s kynetickým pískem, cvičení s Petrou, logopedické cvičení,  pohybová hra „Kdo je čarodějnice“ – poznej poslepu kamaráda, pobyt venku – procházka do parku
Pátek Hryna přání dětí, vaříme ve velkém hrnci lektvar, angličtina s Luckou, závodíme v letu na koštěti, plnění úkolů od čarodějnice – rozdávání čarodějnických diplomů

 

Program Dětské skupiny Koumáci je zaměřen na rozvoj dovedností a znalostí dětí v oblastech polytechnické výchovy, anglického jazyka a pohybové průpravy, a to s důrazem na individuální přístup, rozvoj samostatnosti a spolupráce. Pro zajištění této náplně se využívají i programy a prostory Techmania Science Center, kam mají děti přístup v doprovodu pedagogů, děti se zúčastňují akcí v Techmanii i mimo ni, čekají je pokusy a experimenty s edutainery Techmanie a pravidelné návštěvy expozic, dílen a laboratoří.

Polytechnická výchova

Polytechnická výchova je rozvíjena pomocí stavebnic umístěných v herně, speciálních programů přímo v prostorách Dětské skupiny a návštěv dílny a expozičních prostor Science Centra. Programy zajišťují pedagogičtí pracovníci Dětské skupiny a edutaineři TSC.

Pohybová průprava

Každý den probíhá pohybová aktivita vedená pedagogickým pracovníkem Dětské skupiny a 1x týdně speciální pohybová aktivita vedená externím odborníkem. Tyto aktivity se odehrávají v herně Dětské skupiny, popř. v prostorách Techmania Science Center s využitím pomůcek (švihadlo, gymnastický míč, gymnastická lavička, obruče, žíněnky…).

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá metodou Helen Doron. 1x týdně 45 min výuky v malé skupině, 1x týdně 50 min ve velké skupině, 35 týdnů/školní rok. Děti obdrží výukové materiály. Výuku zajišťuje externí učitel. Během dne výuku podpoří pedagogičtí pracovníci Dětské skupiny poslechem angličtiny, pohádkami, hrami a pomůckami s AJ.