Home > Dětská skupina > Program

Program

Téma týdne:  19. – 23. 6. 2017  Letíme na dovolenou………
Pondělí Ranní komunitní kruh,  návštěva policie – ukázka výcviku psů vyprávíme si o cestování na prázdniny ( na dovolenou), jak můžeme cestovat, (letadlo, loď, vlak, auto) letíme s dětmi společně na dovolenou – stavíme si letadlo z velkých kostek, napodobujeme start letadla a  letíme……..,
Úterý Angličtina s Luckou a Flupem, vyrábíme letadlo z plastové lahve, ukazujeme si druhy letadel, (větroň, kluzák, vrtulník), co potřebuje letadlo k létání?, kdo řídí letadlo?, letíme a přistáváme v Africe v poušti….
Středa Ranní pohybová průprava – aerobic s písničkou, angličtina s Luckou, doděláváme letadla a na poušti potkáváme velbloudy, poznáváme  velblouda, stavíme si velbloudy z lega, grafomotorické listy k tématu
Čtvrtek cvičení s Petrou, hry v koutcích, zpíváme písničku “ Velbloud“- Ivan Mládek, hry s kinetickým pískem modelujeme si poušť a další zvířata, která žijí v poušti,  hry venku s pískem a s vodou
Pátek Ranní logopedická chvilka, angličtina s Luckou a  Flupem, vracíme se z Afriky domů vyrobeným letadlem, hrajeme si hru “ Kapitán letadla“

 

Program Dětské skupiny Koumáci je zaměřen na rozvoj dovedností a znalostí dětí v oblastech polytechnické výchovy, anglického jazyka a pohybové průpravy, a to s důrazem na individuální přístup, rozvoj samostatnosti a spolupráce. Pro zajištění této náplně se využívají i programy a prostory Techmania Science Center, kam mají děti přístup v doprovodu pedagogů, děti se zúčastňují akcí v Techmanii i mimo ni, čekají je pokusy a experimenty s edutainery Techmanie a pravidelné návštěvy expozic, dílen a laboratoří.

Polytechnická výchova

Polytechnická výchova je rozvíjena pomocí stavebnic umístěných v herně, speciálních programů přímo v prostorách Dětské skupiny a návštěv dílny a expozičních prostor Science Centra. Programy zajišťují pedagogičtí pracovníci Dětské skupiny a edutaineři TSC.

Pohybová průprava

Každý den probíhá pohybová aktivita vedená pedagogickým pracovníkem Dětské skupiny a 1x týdně speciální pohybová aktivita vedená externím odborníkem. Tyto aktivity se odehrávají v herně Dětské skupiny, popř. v prostorách Techmania Science Center s využitím pomůcek (švihadlo, gymnastický míč, gymnastická lavička, obruče, žíněnky…).

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá metodou Helen Doron. 1x týdně 45 min výuky v malé skupině, 1x týdně 50 min ve velké skupině, 35 týdnů/školní rok. Děti obdrží výukové materiály. Výuku zajišťuje externí učitel. Během dne výuku podpoří pedagogičtí pracovníci Dětské skupiny poslechem angličtiny, pohádkami, hrami a pomůckami s AJ.