Home > Dětská skupina > Program

Program

Téma týdne: . 27. 3. – 31. 3. 2017 Princeznička na bále
Pondělí Hry v koutcích, ranní komunitní kruh, seznámení s pohádkou „Princeznička na bále“, popisování obrázků (princezna, král, Honza), rozvíjení jazykových schopností, co jsme se v říkance dozvěděli a jak se princezna cítila, když ztratila korále
Úterý Angličtina s Luckou, učíme se básničku „Brambory“, motivace smyslové vnímání – co se skrývá v košíku-hádáme zrakem, poté hmatem, vybarvování omalovánek
Středa Angličtina s Luckou, tiskání rozpůlenými brambory (do předkresleného pytle), Honzík nakopal brambory pomozte mu je třídit: podle barvy a velikosti
Čtvrtek Cvičení s Petrou, píseň: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, pokus – třaskavá brambora, bramboráček – výroba panáčka z brambor, pracovní listy k tématu, dramatizace básničky „Princeznička na bále“
Pátek Ranní hry s vláčkovou dráhou stavění kolejí, Flupe and his friends-angličtina s Luckou, cvičení s bramborou, pohybová báseň „Brambora“, pobyt venku – na zahradě hledáme ztracené brambory

 

Program Dětské skupiny Koumáci je zaměřen na rozvoj dovedností a znalostí dětí v oblastech polytechnické výchovy, anglického jazyka a pohybové průpravy, a to s důrazem na individuální přístup, rozvoj samostatnosti a spolupráce. Pro zajištění této náplně se využívají i programy a prostory Techmania Science Center, kam mají děti přístup v doprovodu pedagogů, děti se zúčastňují akcí v Techmanii i mimo ni, čekají je pokusy a experimenty s edutainery Techmanie a pravidelné návštěvy expozic, dílen a laboratoří.

Polytechnická výchova

Polytechnická výchova je rozvíjena pomocí stavebnic umístěných v herně, speciálních programů přímo v prostorách Dětské skupiny a návštěv dílny a expozičních prostor Science Centra. Programy zajišťují pedagogičtí pracovníci Dětské skupiny a edutaineři TSC.

Pohybová průprava

Každý den probíhá pohybová aktivita vedená pedagogickým pracovníkem Dětské skupiny a 1x týdně speciální pohybová aktivita vedená externím odborníkem. Tyto aktivity se odehrávají v herně Dětské skupiny, popř. v prostorách Techmania Science Center s využitím pomůcek (švihadlo, gymnastický míč, gymnastická lavička, obruče, žíněnky…).

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá metodou Helen Doron. 1x týdně 45 min výuky v malé skupině, 1x týdně 50 min ve velké skupině, 35 týdnů/školní rok. Děti obdrží výukové materiály. Výuku zajišťuje externí učitel. Během dne výuku podpoří pedagogičtí pracovníci Dětské skupiny poslechem angličtiny, pohádkami, hrami a pomůckami s AJ.