Home > Dětská skupina > Program

Program

Téma týdne: 20. – 24. 11. 2017 Moje oblíbená kniha
Pondělí ranní komunitní kruh – vyprávíme si o prožitém prodlouženém víkendu, jaké máme počasí, seznámení s tématem – děti si donesou v průběhu týdne každý svoji oblíbenou knížku
Úterý hry s kinetickým pískem, nová angl. píseň If you are happy www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw&list=PL028565C616627F50&index=14, námětová hra na knihovnu, řád a pravidla knihovny, jak se chováme ke knihám
Středa ranní protažení s míčem, nácvik házení a chytání, manipulace s míčem, vytváříme si „Moje vlastní kniha“- rozvíjíme jemn. motoriku- nácvik stříhání a lepení
Čtvrtek vyprávění o tom kdo je spisovatel, ilustrátor, rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, knihou a časopisem, vytváříme si vlastní záložku do knihy, opakujeme angl. Píseň“ What is your name?“
Pátek pohybová hra „Na prince“, doděláváme si vlastní knihu, čteme pohádku “ O princezně z knížky“- rozvoj pozornosti a následná práce s textem

Změna plánu vyhrazena

Polytechnická výchova je rozvíjena pomocí stavebnic umístěných v herně, speciálních programů přímo v prostorách dětské skupiny a návštěv dílny a expozičních prostor Science Centra. Programy zajišťují pedagogičtí pracovníci dětské skupiny a edutaineři TSC.

Pohybová průprava

Každý den probíhá pohybová aktivita vedená pedagogickým pracovníkem dětské skupiny  Tyto aktivity se odehrávají v herně dětské skupiny, popř. v prostorách Techmania Science Center s využitím pomůcek (švihadlo, gymnastický míč, gymnastická lavička, obruče, žíněnky, atd.).

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá jednou týdně pod vedením paní učitelky. Během dne výuku podpoří pedagogičtí pracovníci dětské skupiny poslechem angličtiny, pohádkami, hrami a pomůckami s AJ.