Home > Dětská skupina > Program

Program

Téma týdne: . 29. 5. – 2. 6. 2017 Broučkový týden
Pondělí Hry na přání dětí, ranní komunitní kruh, vyprávíme si jak žijí mravenci v mraveništi, pohybová aktivita „Brouček“, dramatizace básničky  „Polámal se mraveneček“, vytváříme broučky z otisků prstů
Úterý Hry s kinetickým pískem, angličtina with Flupe, divadlo Letadlo, pořad  „Cesta kolem světa“, odpolední poslech pohádky Ferda mravenec a jeho kamarádi, grafomotorické listy k tématu
Středa Ranní pohybová chvilka, angličtina s Luckou, vytváříme obrázek mraveniště, lepení jehliček a malování vodovými barvami, dokreslování mravenců fixami, písnička „Mravenčí ukolébavka“
Čtvrtek Slavíme Mezinárodní den dětí, soutěžení na zahradě Broučkové závody – pohybové soutěže – skoky koníka Hopa, let včelky Máji, zručnostní soutěže – namaluj berušku, přenášení pylových kuliček, vědomostní soutěž – poznej správného brouka
Pátek Angličtina s Luckou, omalovánky Ferda Mravenec a brouk Pytlík, poznáváme brouky pod mikroskopem, opakujeme druhy brouků, modelujeme broučky z modelíny, pracovní listy pro předškoláky

Program Dětské skupiny Koumáci je zaměřen na rozvoj dovedností a znalostí dětí v oblastech polytechnické výchovy, anglického jazyka a pohybové průpravy, a to s důrazem na individuální přístup, rozvoj samostatnosti a spolupráce. Pro zajištění této náplně se využívají i programy a prostory Techmania Science Center, kam mají děti přístup v doprovodu pedagogů, děti se zúčastňují akcí v Techmanii i mimo ni, čekají je pokusy a experimenty s edutainery Techmanie a pravidelné návštěvy expozic, dílen a laboratoří.

Polytechnická výchova

Polytechnická výchova je rozvíjena pomocí stavebnic umístěných v herně, speciálních programů přímo v prostorách Dětské skupiny a návštěv dílny a expozičních prostor Science Centra. Programy zajišťují pedagogičtí pracovníci Dětské skupiny a edutaineři TSC.

Pohybová průprava

Každý den probíhá pohybová aktivita vedená pedagogickým pracovníkem Dětské skupiny a 1x týdně speciální pohybová aktivita vedená externím odborníkem. Tyto aktivity se odehrávají v herně Dětské skupiny, popř. v prostorách Techmania Science Center s využitím pomůcek (švihadlo, gymnastický míč, gymnastická lavička, obruče, žíněnky…).

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá metodou Helen Doron. 1x týdně 45 min výuky v malé skupině, 1x týdně 50 min ve velké skupině, 35 týdnů/školní rok. Děti obdrží výukové materiály. Výuku zajišťuje externí učitel. Během dne výuku podpoří pedagogičtí pracovníci Dětské skupiny poslechem angličtiny, pohádkami, hrami a pomůckami s AJ.