Home > Dětská skupina > Program

Program

Téma týdne: 27. 2. – 3. 3. 2017 My jsme muzikanti
Pondělí Hry na přání dětí, stavíme z velkých kostek hrad, pracovní listy k tématu, povídání v kruhu o tom jaké hudební nástroje známe, prohlížíme si obrázky a knížky, prohlížíme si kytaru, klávesy, housle, flétnu…hra na kouzelného muzikanta – práce s Orffovými nástroji, písnička – „Já jsem muzikant“
Úterý  Angličtina s Luckou, práce s vodovými barvami, vybarvujeme hudební nástroje, které potom vystřihneme, sluchová hra – „Poznej, jaký hudební nástroj zahrál“, modelujeme hudební nástroj ze samotvrdnoucí hmoty
Středa Angličtina s Luckou, návštěva dentální hygienistky – učíme se správně čistit zoubky, vyrábíme “ Vozembouch“- hudební nástroj – společná práce dětí
Čtvrtek Cvičení s Petrou, cvičíme podle hudby, hry na přání dětí, v koutcích – soutěž „O nejlepšího tanečníka“, grafomotorické listy
Pátek Prohlížíme si knížky, stavíme z lega, Flupe and his friends – angličtina s Luckou, přiřazujeme k sobě obrázky hudebních nástrojů, starší děti – obrázek kapely – vodovými barvami a tuší

 

Program Dětské skupiny Koumáci je zaměřen na rozvoj dovedností a znalostí dětí v oblastech polytechnické výchovy, anglického jazyka a pohybové průpravy, a to s důrazem na individuální přístup, rozvoj samostatnosti a spolupráce. Pro zajištění této náplně se využívají i programy a prostory Techmania Science Center, kam mají děti přístup v doprovodu pedagogů, děti se zúčastňují akcí v Techmanii i mimo ni, čekají je pokusy a experimenty s edutainery Techmanie a pravidelné návštěvy expozic, dílen a laboratoří.

Polytechnická výchova

Polytechnická výchova je rozvíjena pomocí stavebnic umístěných v herně, speciálních programů přímo v prostorách Dětské skupiny a návštěv dílny a expozičních prostor Science Centra. Programy zajišťují pedagogičtí pracovníci Dětské skupiny a edutaineři TSC.

Pohybová průprava

Každý den probíhá pohybová aktivita vedená pedagogickým pracovníkem Dětské skupiny a 1x týdně speciální pohybová aktivita vedená externím odborníkem. Tyto aktivity se odehrávají v herně Dětské skupiny, popř. v prostorách Techmania Science Center s využitím pomůcek (švihadlo, gymnastický míč, gymnastická lavička, obruče, žíněnky…).

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá metodou Helen Doron. 1x týdně 45 min výuky v malé skupině, 1x týdně 50 min ve velké skupině, 35 týdnů/školní rok. Děti obdrží výukové materiály. Výuku zajišťuje externí učitel. Během dne výuku podpoří pedagogičtí pracovníci Dětské skupiny poslechem angličtiny, pohádkami, hrami a pomůckami s AJ.