Home > Novinky > 2016 > Červenec > Celoroční téma Inženýrství

Celoroční téma Inženýrství

Celoroční téma Inženýrství

Průřezovým tématem školního roku 2016/17 bude inženýrství a inženýrský přístup k řešení problémů.

Slovo inženýr má své kořeny v latinském ingenium, což znamená vrozenou duševní schopnost či sílu a jeho další vývoj vedl přes člověka ovládajícího chytré vynálezy nebo konstruktéry válečných strojů. To vše naše nové téma s sebou nese. Opět jsme pro žáky všech stupňů škol připravili atraktivní programy v dílnách a v laboratořích biologie, fyziky i chemie, film ve 3D Planetáriu, vědecko-technickou show a program na Science On a Sphere®.

Inženýrské programy pro školy: