Domů > Tiskové zprávy > 2016 > Říjen > Zodpovědný výzkum a inovace musejí být ohleduplné ke světu

Zodpovědný výzkum a inovace musejí být ohleduplné ke světu

Ohleduplnost k přírodě, lidstvu, ale třeba i k jiným vesmírným tělesům jako základní úhel pohledu při vědecké, výzkumné a inovativní práci, takové bylo jedno z témat konference projektu RRI Tools, která proběhla ve čtvrtek 20. října v Senátu Parlamentu ČR. Jejím organizátorem bylo plzeňské Techmania Science Center. Řečníci z řad předních českých i světových vědeckých pracovníků a zástupců výzkumných a inovačních firem a agentur hovořili o problematice zodpovědného výzkumu (responsible research and inovation) na konkrétních případech.

Zazněly například informace o zodpovědném výzkumu kmenových buněk a nanomateriálů či zkoumání planet a jiných kosmických těles. Profesor Steve Miller z University College London prezentoval nutnost vidět věci v širokých souvislostech na příkladu komárů přenášejících malárii. „Kdybychom je dokázali vyhubit, geneticky je modifikovali tak, aby se už dál nerozmnožovali, co by to udělalo s celým ekosystémem? Jaké jiné, třeba i mnohem nebezpečnější druhy, by nastoupily na jejich místo?“ přemítal ve svém příspěvku. Proto je podle něj ve vědeckých kruzích nezbytná anticipace a reflexe a zároveň je zapotřebí širší součinnosti s dalšími subjekty, aby se k veřejnosti dostávaly pravdivé informace. Ve Velké Británii k tomu slouží Centrum pro medializaci vědy. Ačkoli šíření nevědeckých fám a mylných informací v médiích není podle jeho mínění nikdy možné zcela zabránit.

„Největší bariérou je nedostatek kreativně a logicky myslících lidí,“ reagoval na jeho slova ve svém vystoupení doc. Vladimír Kebo z Technologické agentury ČR. Tato myšlenka rezonovala i v dalších příspěvcích. Debatující se shodli na tom, že komunikace vědy, výzkumu a inovací a jejich zodpovědnosti vůči světu v nejširším slova smyslu, je problematikou, jejíž kořeny sahají až do škol, včetně mateřských. Na tomto poli pak sehrávají důležitou roli i science centra jakožto neformální komunikátoři vědy a poznávání.

Konference se uskutečnila v rámci evropského projektu RRI Tools, který zaštiťuje konsorcium 26 partnerů ve 30 zemích Evropy. V letech 2014 – 2016 je financován ze 7. rámcového programu a od března 2016 je spuštěn na stránkách projektu tzv. Toolkit, který představuje on-line sadu nástrojů určených pro nejrůznější použití: zvýšení informovanosti o RRI a školení, implementaci a šíření RRI v Evropě, aby se vytvořila komunita dobré praxe.