Domů > Dětská skupina > Program

Program

Téma týdne: 19. – 23. 2. 2018  Masopustní rej a karneval
Pondělí Hry v koutcích, vyprávění o masopustu, pohybová básnička „Šašek“, hra na Orffovy nástroje – rozvoj představitosti – zahraj čarodějnici, princeznu…, pobyt venku – honičky na zahradě, předškoláci – pracovní listy – rozvoj grafomotoriky
Úterý Ranní kominkační kruh, logopedická chvilka, rozcvička mluvidel, pohybová hra – medvědí honička, vytváříme šaškovskou čepici z barevného papíru, práce s nůžkami a lepidlem, pobyt venku – procházka po okolí, předškoláci – vyprávění podle obrázku
Středa Ranní hry se stavebnicemi, vytváříme klaunský nos z kukuřičné stavebnice, malujeme klauna pro fotokoutek dle vlastní fantazie, pobyt venku – hry na zahradě, předškoláci – uvolňovací cviky na tabuli
Čtvrtek Hry na přání dětí, ranní cvičení – překážková dráha, zpíváme s klavírem – písničky „Maškarní plesy“, procvičujeme pojmy „nahoře, dole, vlevo, vpravo, pod, nad, vedle…..“, pobyt venku – hry na zahradě – hledáme poklad, předškoláci – nácvik stříhání
Pátek Maškarní bál – průvod masek, taneční soutěž s balónkem, židličkovaná, vyhlášení nejlepší masky

Změna plánu vyhrazena

Polytechnická výchova je rozvíjena pomocí stavebnic umístěných v herně, speciálních programů přímo v prostorách dětské skupiny a návštěv dílny a expozičních prostor Science Centra. Programy zajišťují pedagogičtí pracovníci dětské skupiny a edutaineři TSC.

Pohybová průprava

Každý den probíhá pohybová aktivita vedená pedagogickým pracovníkem dětské skupiny  Tyto aktivity se odehrávají v herně dětské skupiny, popř. v prostorách Techmania Science Center s využitím pomůcek (švihadlo, gymnastický míč, gymnastická lavička, obruče, žíněnky, atd.).

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá jednou týdně pod vedením paní učitelky. Během dne výuku podpoří pedagogičtí pracovníci dětské skupiny poslechem angličtiny, pohádkami, hrami a pomůckami s AJ.